ทรัพย์เจริญแทรเวล
 


ทรัพย์เจริญแทรเวลขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทเราได้มีโอกาสรับใช้ตลอดมา

 

ภาคเอกชน

 • บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
 • BTS
 • บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
 • Ernst & Young
 • บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ (Deloitte)
 • บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
 • บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาขน)
 • บริษัท แชนแนล (วี) มิวสิค (ประเทศไทย)
 • บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
 • บริษัท แสนสิริ
 • บริษัท บางกอกกล้าส จำกัด
 • บริษัท สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย)
 • บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
 • บริษัท สยามโอเชียนเวิร์ล กรุงเทพ จำกัด
 • บริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
 • บริษัท ไฮท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เสริมสุข จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
 • บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รัฐวิสาหกิจ

 • พรรคประชาธิปปัตย์
 • กระทรวงต่างประเทศ
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมศุลกากร
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมพัฒนาชุมชน
 • กรมการพัฒนาชุมชน (ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • เลขาธิการสภาการศึกษา
 • กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ)
 • องค์การเภสัชกรรม

บริษัททัวร์

 • บริษัท ซิลเวอร์สโตนทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
 • บริษัท บ้านทัวร์ จำกัด
 • บริษัท ออลอิน ทราเวล
 • DNA Travel & Service
 • บริษัท เฮอร์บี้ แทรเวล จำกัดง
 • บริษัท ณัฎฐกิจ ท่องเที่ยว จำกัด
 • บริษัท ยูนิไทย แทรเวล

สถาบันศึกษา

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สถาบันเทคโนลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • โรงเรียน มาแตร์แตร์ เดอี วิทยาลัย
 • โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิตเกษตร
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • โรงเรียนสตรีวิทยา
 • โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
 • โรงเรียนหอวัง
 • โรงเรียนนานาชาติ คิน เคด
 • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

ธนาคาร

 • ธนาคารซิตี้แบงก์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย

โรงพยาบาล

 • ไทยนครินทร์
 • BNH Medical Center
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์