XS SM MD LG XL

สสวท. เช่ารถบัสจัดทริป 7 คัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่ารถบัสทรัพย์เจริญ จำนวน 7 บัส เดินทางไป จังหวัดเพชรบุรี ก่อนออกเดินทางมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์ของพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัย