XS SM MD LG XL

ทรัพย์เจริญ ฝึกอบรม

ยกระดับความรู้และทักษะพนักงาน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมพนักงานขับรถบัสทรัพย์เจริญแทรเวล

บริษัทพยายามสร้าง "สังคมฐานความรู้" ยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะของพนักงานขับรถทุกคน ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทรัพย์เจริญขอขอบพระคุณทาง Scania อีกครั้งที่มอบโอกาสดีๆให้กับบุคลากรของเราได้เข้ารับการฝึกอบรม Training การใช้ระบบของ Scaniaให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทุกๆปีตลอด 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มใช้แชสซี Scania โดยเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ